Er is ook een akkoord over de invoering van de witte kassa, die verplicht wordt voor alle horecazaken die meer dan 25.000 euro per jaar uit voeding halen. De maatregel wordt ingevoerd vanaf 1 januari wie al onder de oude regeling viel en vanaf april voor wie onder de nieuwe regeling valt. Het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen reageert alvast tevreden op die maatregel. "Door de grens te leggen op die 25.000 euro kiest de regering, nog meer dan bij de oorspronkelijke 10-procentregel, voor duidelijkheid." Volgens de oude regeling moest elke horecazaak die meer dan 10 procent van zijn omzet uit voeding haalt, een witte kassa hebben. De Raad van State verklaarde die regeling echter onwettig omdat ze inging tegen het gelijkheidsbeginsel.