Goed nieuws voor de horeca: het aantal vaste jobs is de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar, het aantal flexi-jobs zit in de lift en ook het aantal werkgevers nam toe. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. Horeca Vlaanderen betwist de cijfers niet, maar zegt dat ze een vertekend beeld geven.

Uit cijfers van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) blijkt dat 126.004 mensen tijdens de eerste drie maanden dit jaar in de horeca werkten. Vorig jaar waren dat er maar 123.334, het jaar daarvoor 120.902. Ook het aantal flexi-jobs piekt. Sinds 1 december vorig jaar kan iedereen die minstens vier vijfde werkt met dat systeem onbeperkt bijverdienen in de horeca. Op het loon zijn geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, de werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 25%. Al 20.000 mensen maakten er dit jaar gebruik van in 5.439 horecazaken, zo blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). Er kwamen bovendien 2,2% nieuwe werkgevers in de horeca bij, aldus De Backer.

Hoe dat komt? "Sinds de invoering van de witte kassa hebben we heel wat begeleidende maatregelen genomen - denk aan de RSZ-korting, verhoging van de overuren, het feit dat overuren voor voltijdsen bruto worden uitgekeerd - en die lijken hun vruchten af te werpen. Door de witte kassa en de controles hebben veel zaken het nog moeilijk, er zijn ook nog faillissementen. Maar de sector is zich aan het professionaliseren. Veel mensen wagen de sprong om een zaak te starten als ze zien dat het eerlijk kan verlopen. Eerlijke concurrentie zal leiden tot een rendabele horecasector met minder zwartwerk."

Horeca Vlaanderen: "Er zijn géén arbeidsplaatsen bijgekomen"

Hoewel de cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) anders doen uitschijnen, zijn er de voorbije maanden geen extra mensen aan het werk gegaan in de horecasector. Dat zegt de sectorfederatie Horeca Vlaanderen maandag. "De grootste problemen moeten nog komen", waarschuwt ze.

Horeca Vlaanderen betwist de cijfers niet, maar zegt dat ze een vertekend beeld geven. Door de invoering van de witte kassa heeft er een "verwitting" plaatsgevonden, klinkt het, waardoor werknemers die vroeger gedeeltelijk in het zwart werkten, nu volledig officieel werken. Daardoor stijgt het aantal voltijdse equivalenten in de sector wel, maar "zijn er geen arbeidsplaatsen bijgekomen bij de vaste tewerkstelling, noch voltijds noch deeltijds", aldus Danny Van Assche, de afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

"Faillissementen in stijgende lijn"

De federatie wijst erop dat het aantal faillissementen in de sector in stijgende lijn zit. "Op zes maanden tijd zijn daardoor bijna 3.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan." Bovendien blijkt uit een bevraging door de federatie dat een kwart van de ondernemers de voorbije maanden personeel heeft moeten ontslaan, en dat nog eens een kwart de volgende maanden mensen zal moeten laten gaan.

Volgens Horeca Vlaanderen moeten de grootste problemen nog komen. "De geregistreerde kassa is verplicht sinds begin dit jaar, het aantal faillissementen zal de volgende maanden alleen maar toenemen. Bovendien moet ze nog worden geïnstalleerd in de helft van de Brusselse en Waalse zaken", zegt de federatie. "Zonder extra begeleiding wordt 2017 een donker jaar voor de tewerkstelling in onze sector."

Horeca Vlaanderen blijft pleiten voor lagere lasten op arbeid en een btw-verlaging.