Sans le travail au noir, l'Horeca n'a "aucune chance de survivre"

Si le secteur Horeca ne travaillait plus du tout en noir, 68.000 des 164.000 emplois qu'il représente disparaîtraient selon une étude de l'Université de Hasselt qui s'est penchée sur la comptabilité de 250 établissements en Flandre, y compris la comptabilité "noire". Cette étude, dont "Gazet van Antwerpen" et "Het Belang van Limburg" rapportent les résultats, fait suite à la prochaine obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse qui s'appliquera au secteur l'an prochain.

Continue Reading

Witte kassa kost horeca 68.000 jobs

Als de horeca straks helemaal in het wit zou werken, verdwijnen 68.000 van de 164.000 jobs. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen op basis van nieuw onderzoek van de Universiteit Hasselt naar de "witte" kassa die zwartwerk onmogelijk maakt. Die kassa is verplicht in 2015. Professor Ghislain Houben mocht de boekhouding van 250 horecazaken in Vlaanderen bestuderen en kreeg voor het eerst ook inzage in de zwarte boekhouding. De doorsnee brasserie met veel omzet en dus ook veel personeel krijgt de zwaarste klappen. In deze groep gaat het om 10 tot 49 werknemers.

Continue Reading

Synology Surveilance Station 6.3

With now 2 free camera licences included

 https://twitter.com/Horecash/status/487120647106351104/photo/1

Continue Reading

Conformity

Wij hebben reeds de procedure gestart vor de aanpassingen aan onze software conform aan de circulaire en wachten op ons certificaat van goedkeuring.

Nous avons déjà entamé la mise en conformité de notre logiciel et sommes en attente de son agréation

Continue Reading

Des nouvelles règles strictes pour l'horeca Belge

La Chambre a adopté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’homologation d’un système de caisse avec boîte noire dans le secteur horeca. Il explique l’utilisation obligatoire des caisses enregistreuses certifiés et des boîtes noires. Ce couronnement intervient après la législation précédente qui remonte à 2009. Avec l’approbation de l’homologation nous sommes dans la dernière ligne droite pour l’introduction de la caisse avec boîte noire.

Continue Reading

Nieuwe strenge regels voor de Belgische horeca

De Kamer keurde zonder enige tegenstem het wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector goed. Het legt het verplicht gebruik van gecertificeerde kassa’s en zwarte dozen vast. Dit sluitstuk komt er na de vorige wetgeving die reeds dateert van 2009. Met het goedkeuren van de certificering is de laatste rechte lijn naar de invoering van de geregistreerde kassa met zwarte doos ingezet.

Continue Reading
Abonneren op RSS-blogs