Hoewel de ‘witte’ kassa sinds begin dit jaar verplicht is, telt werkgeversorganisatie NSZ nog steeds zo’n 8.000 restaurants die zich nog niet geregistreerd hebben voor de witte kassa, en 5.700 restaurants die de hunne nog niet hebben aangesloten. De werkgeversorganisatie vreest dat het aantal faillissementen en stopzettingen nog zal toenemen.

Het NSZ baseert zich daarbij op cijfers die het opvroeg bij het kabinet van minister van Financiën Van Overtveldt en staatssecretaris voor Fraudebestrijding De Backer. Hoewel horecazaken die jaarlijks 25.000 euro of meer omzet halen uit het serveren van maaltijden al op 1 januari van dit jaar in orde hadden moeten zijn, duurde het tot begin juni voordat het wettelijke kader - waarin ook de uitzonderingen op de verplichting zouden worden geregeld - vast lag. Volgens NSZ hebben zo’n 5.700 restaurantuitbaters daarom hun kassa nog niet aangesloten, hoewel het apparaat wel al geregistreerd staat. ‘Vroeg of laat sluiten die uitbaters toch hun kassa aan, ze hebben de investering immers al gemaakt,’ zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.

Maar het kan nog sterker: volgens NSZ blijven er liefst 8.000 restaurants over die zich nog niet geregistreerd hebben voor een witte kassa. Die uitbaters spelen hoog spel, want Fraudebestrijding plant een reeks controles, specifiek gericht op uitbaters die al lang in orde hadden moeten zijn. ‘Die mensen staan voor de keuze: ofwel zorgen ze er alsnog voor dat ze in orde zijn, ofwel leggen ze het bijltje erbij neer. Wij horen van een aantal uitbaters dat het in dat geval de tweede optie wordt: voortdoen tot ze tegen de lamp lopen. En dan volgt er een golf van faillissementen en stopzettingen,’ zegt Christine Mattheeuws van NSZ.

Kaalslag

Tot nu toe leek de impact van de witte kassa op de faillissementen in de horeca beperkt te blijven. De cijfers van Roularta Business Information die NSZ hanteert, toont een kleine toename van de faillissementen met 1.4 procent tussen januari en mei van dit jaar, maar ook een terugval van het aantal stopzettingen van 3.5 procent tegenover de eerste vijf maanden van 2015. Bedrieglijk optimistische cijfers volgens NSZ, want de gerichte controle bij de restaurants die nog niet in orde zijn, zijn nu pas van start gegaan. De werkgeversorganisatie vreest een kaalslag.

Anderzijds: horeca-uitbaters kunnen moeilijk doen alsof ze niet op de hoogte zijn van de verplichtingen. De discussie over de witte kassa loopt intussen al jaren. Is wie nu nog zonder witte kassa werkt,niet gewoon een deloyale concurrent tegenover sectorgenoten die zich wel in regel hebben gesteld? ‘Wie zwaar buiten de lijntjes kleurt, is een oneerlijke concurrent, dat is duidelijk,’ zegt Mattheeuws. ‘Allicht hebben een aantal uitbaters zelfs de boete van 1.500 euro al ingecalculeerd. Maar we moeten evolueren naar een horeca die ook zonder zwartwerk leefbaar is. De flexi-jobs waren een stap in de goede richting, maar de horeca eist een verdere loonlastenverlaging en een Btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank.

Horeca Vlaanderen stipt aan dat er grote regionale verschillen bestaan tussen de verschillende regio’s. ‘In Vlaanderen gaat het de goede kant op met de registraties, maar in Wallonië en Brussel is de situatie vaak nog dramatisch. De overblijvers mogen zich sowieso aan controle door de BTW verwachten,’ zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder bij Horeca Vlaanderen.